Predstavnici FLAG-a Južni Jadran su od 07. listopada do 09. listopada 2022. godine sudjelovali na 25. Susretima ribara u Bolu, na otoku Braču. U sklopu programa za Susrete ribara FLAG-ovi su održali radni sastanak s Ministarstvom poljoprivrede, Upravom ribarstva na temu provedbe lokalnih razvojnih strategija iz prethodnog programskog razdoblja kao i pripreme za naredno programsko razdoblje 2021.-2027.

Također, djelatnici FLAG-a Južni Jadran prisustvovali su panel raspravi na temu korištenja sredstava iz EU fondova za ribarstvo i marikulturu.

Prisustvovanje navedenom skupu bilo je od iznimne koristi za sudionike, dobile su se određene informacije korisne za daljnji rad FLAG-ova te su se razmijenila iskustva s kolegama.